Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ДЕН НА КМЕТА В ПЕТЪК

logoНа 25 януари 2019 г. /петък/, от 13:00 часа в Заседателната зала на ОбА – Берковица ще се проведе сесия на Общински съвет.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Обсъждане и приемане на Бюджета на Oбщина Берковица за 2019 година.

Приемане на Културния и спортен календар на оOщина Берковица  за 2019 година.

Докладни записки

Питания, предложения и становища по общественозначими въпроси.

На 25 януари 2019 г. преди заседанието на Общински съвет от 10:00 часа в Заседателната зала на общината ще се проведе и Ден на кмета, където кметове и кметски наместници ще обсъдят актуални въпроси с кмета инж. Милчо Доцов.