Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ДЕН НА КМЕТА В ПЕТЪК

logoНа 29 март 2019 г. /петък/, от 15:00 часа в Община Белоградчик ще се проведе сесия на Общински съвет-Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Информация за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности”, гр. Берковица за 2018 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

2.Отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2018 година. Проблеми, мерки и  предложения за подобряване на работата.

3.Докладни записки

4.Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

На 29 януари 2019 г. преди заседанието на Общински съвет от 10:00 часа в Заседателната зала на общината ще се проведе и Ден на кмета, където кметове и кметски наместници ще обсъдят актуални въпроси с кмета инж. Милчо Доцов.