Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ДЕН НА КМЕТА В ЧЕТВЪРТЪК

logoНа 30 май 2019 г. /четвъртък/, от 13:00 часа в Заседателната зала на ОбА – Берковица ще се проведе сесия на Общински съвет.
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2018 година на „Общински пазар 99” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

2. Отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни –гр. Берковица за 2018 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

3. Отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица за 2018 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

4. Докладни записки

5. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

На 30 май 2019 г. преди заседанието на Общински съвет от 10:00 часа в Заседателната зала на общината ще се проведе и Ден на кмета, където кметове и кметски наместници ще обсъдят актуални въпроси с кмета инж. Милчо Доцов.