Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ДЕН НА КМЕТА В ПЕТЪК

BERKOVITSA-9На 30 август  2019 г. /петък/, от 13:00 часа в Заседателната зала на ОбА- Берковица ще се проведе сесия на Общински съвет.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Берковица за 2018 година.

  1. Докладни записки
  2. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

На 30 август 2019 г. преди заседанието на Общински съвет от 10:00 часа в Заседателната зала на общината ще се проведе и Ден на кмета, където кметове и кметски наместници ще обсъдят актуални въпроси с кмета инж. Милчо Доцов.