Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ДЕН НА КМЕТА В ПЕТЪК

BERKOVITSA-9Утре 20 декември  2019 г. /петък/, от 13:00 часа в Заседателната зала на ОбА- Берковица ще се проведе сесия на Общински съвет.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през I-то тримесечие на 2020 година.
2.Докладни записки
3.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.
На 20 декември 2019 г. преди заседанието на Общински съвет от 10:00 часа в Заседателната зала на общината ще се проведе и Ден на кмета, където кметове и кметски наместници ще обсъдят актуални въпроси с кмета на община Берковица г-жа Димитранка Каменова.