Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ДЕН НА КМЕТА В ПЕТЪК

BERKOVITSA-9Утре, 28 февруаури 2020 г. /петък/, от 13:00 часа в Заседателната зала на ОбА- Берковица ще се проведе редовна сесия на Общински съвет – Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Информация за дейността на Музеен комплекс, гр. Берковица. Мерки за подобряване дейността и План-програма за 2020 година.

2.Информация за дейността на „Обредни дейности” ЕООД,  гр. Берковица за 2019 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

3.Докладни записки

4.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

От 10:00 часа, преди заседанието на Общински съвет, в Заседателната зала на общината ще се проведе и Ден на кмета, където кметове и кметски наместници ще обсъдят актуални въпроси с кмета на община Берковица г-жа Димитранка Каменова.