Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ НА МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА

Днес, 20.12.2023 г., в заседателна зала на Общински съвет – Берковица се състоя среща с представителите на партньорите Музеен комплекс – Берковица и Община Берковица, съгласно подписана декларация за партньорство по проект „Осъвременяване на част от музейния реквизит в постоянните експозиции на обектите на Музеен комплекс – Берковица“.
Главна роля на Община Берковица в проекта е извършване на консултации и кординация на дейностите по него. Обсъден и приет бе план за работа с целевите групи и бяха взети следните решения: осъществяване на контакти с образователни и социални институции на територията на Община Берковица и подготовка на план график за работа. Участниците в срещата дискутираха и мероприятията, които да бъдат включени в Културния и Спортен календар на Община Берковица за 2024 г.