Актуални Новини

ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА

На 28.10.2019 г. учениците от 9.б клас на ПГ „Д-р Иван Панов“, с класен ръководител Павлина Ерменкова, посетиха град София, МОЛ „Парадайс“, гледаха избран от тях филм. Екскурзията до столицата е наградата им, спечелена в конкурса „Клас на годината 2018-2019 учебна година“, който се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица.