Актуални Новини, Новини

ЗА ВАС БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

лого на Агенция по заетост

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Берковица

Уведомява безработните лица от общините Берковица и Вършец, че към май 2022 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за безработни лица /по реда и условията на ЗНЗ и ППЗНЗ/Средства в лв.
Мерки за насърчаване на предприемачеството на безработни лица регистрирали микропредприятие
– Предоставяне на средства на безработни лица с одобрен бизнес проект, които не са ползвали  права по чл.47, ал.1 и чл.49, ал.1 от ЗНЗ през предходните 3 години за стартиране на стопанска дейност като микропредприятие – до 4000 лв. (чл. 49 ал.1 от ЗНЗ)4000

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Берковица, както и на тел. 0953/88341