Актуални Новини, Новини

За Вас работодатели от дирекция “Бюро по труда” – Берковица

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. септември 2013 г., както следва:

         Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.
1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 годишна възраст (чл. 36, алинея 1 от ЗНЗ)

 

1470 лв.

2. Насърчаване на работодателите да разкриват “зелени работни места” (чл. 55д от ЗНЗ)

3120 лв.

          Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

         Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” –   гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” № 1, стая № 207, тел.: 0953/88371