Актуални Новини

ЗА ВАС ,РАБОТОДАТЕЛИ!!!

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Берковица

Уведомява работодателите от Oбщина Берковица,  че във връзка със стартирането на проект „Работа”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,  Дирекция „Бюро по труда” – Берковица съвместно с Община Берковица организира информационен ден за работодатели за предоставяне на информация за условията за кандидатстване и възможностите, които предоставя проекта.

Информационният ден ще се проведе на 26.02.2018 г. от 10:30 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Берковица.