Актуални Новини, Новини

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ!

Дирекция “Бюро по труда”- Берковица уведомява работодателите от общините Берковица и Вършец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през май 2022 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:
• осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) – свободни средства – 4152 лв.;

Програми за обучение и заетост:
• Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – свободни средства – 5590 лв.;
• Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – свободни средства – 6446 лв.;

Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ – свободни средства – 1790 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Берковица, както и на тел. 0953/88341