Архив

Избор на Изпълнител/изпълнители за изготвяне на работни проекти по обособени позиции

Избор на Изпълнител/изпълнители  за изготвяне на работни проекти по обособени позиции: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Център за настаняване от семеен тип – гр. Берковица”; „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом за възрастни хора – с. Бистрилица”; „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла – гр. Берковица”; „Реконструкция на площадно пространство – гр. Берковица”; „Реконструкция на част от парк Георги Победоносец с цел обособяване на спортна площадка с фитнес уреди и детска площадка – гр. Берковица”; „Рехабилитация на ул. „Криви рог” – гр. Берковица”

Решение за откриване на процедурата

Обявление 

Решение за промяна

Указания и условия за участие

Образци на документи

Технически задания

Скици

Въпроси и отговори

 

Вашият коментар