Архив

Избор на Изпълнител за извършване на строителен надзор при изпълнение на строително – ремонтните работи по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”

“Избор на Изпълнител за извършване на строителен надзор при изпълнение на строително – ремонтните работи по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”, във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-03/2010/069  по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”

 

1. Публична Покана 

2. Условия

3. Образци

Вашият коментар