Архив

Избор на Изпълнител за изготвяне на работен проект за рекултивация на замърсените терени в м. Блеов чифлик в землището на гр. Берковица съгласно одобреното техническо задание.

Публична покана за избор на изпълнител за предоставяне на проектантски услуги, които включват: работен проект за  рекултивация на замърсените терени в м. «Блеов чифлик» в землището на гр. Берковица съгласно одобреното техническо задание.

 

1. Публична покана

2. Указания

3. Образци

4. Техническо задание

Вашият коментар