Архив

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по: „Основен ремонт и рехабилитация на път ІV – 81 205, с. Ягодово – с. Слатина от км 0+000 до км 6+000”

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по: „Основен ремонт и рехабилитация на път
ІV – 81 205, с.
Ягодово – с. Слатина от км 0+000 до км 6+000”

 

 1. Решение

2. Обявление

3. Документи за участие