Архив

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по: „Основен ремонт и рехабилитация на път ІV -81047 Отклонение с. Комарево – с. Костенци от км 0+000 до км 6+000”, „Основен ремонт и рехабилитация път ІV-81042 Отклонение с. Мездрея от км 0+000 до км 2+000” и „Основен ремонт и рехабилитация път ІV-81205 Отклонение с. Ягодово – с. Слатина от км 0+000 до км 1+900”

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по: „Основен ремонт и рехабилитация на път ІV -81047 Отклонение с. Комарево – с. Костенци от км 0+000 до км 6+000”, „Основен ремонт и рехабилитация път ІV-81042 Отклонение с. Мездрея от км 0+000 до км 2+000” и „Основен ремонт и рехабилитация път ІV-81205 Отклонение с. Ягодово – с. Слатина от км 0+000 до км 1+900”

1. Решение

2. Обявление

3. Указания

4. Техническа Спецификация

5. Образци

Вашият коментар