Архив

„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и ремонт на Народно читалище „Иван Вазов – 1911”, с.Бързия”

„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и ремонт на Народно читалище „Иван Вазов – 1911”, с. Бързия”

1. Решение

2. Обявление

3. Условия за участие

4. КСС