Актуални Новини

Избор на медиатор за проект Ефективна и пълноценна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им“

Екипа за управление на проект „Ефективна и пълноценна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им“, по  Приоритет 1 от Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ 2010-2012: “Интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училища в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях”, кани всички желаещи  във връзка с избора на МЕДИАТОР към проекта на събеседване на 06.07.2012г – петък, в ст.208 от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – Берковица. Целта е осигуряване на квалифицирано лице (педагог) с правоспособност да носи отговорност за здравето и живота на превозваните деца  за основната работа с родителите в общността и за реализиране на описания иновативен подход за информиране. Дейността на МЕДИАТОРА се състои в реализиране на три от четирите основните групи дейности: “Образователни и мотивационни дейности, свързани със задържането на децата в детските градини”; “Работа с родители”и “Работа в общността”

Вашият коментар