Актуални Новини

ИЗБРАНА Е ФИРМА ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ПЪТЯ ДО ХИЖА КОМ

111„КОСМОС РЕНТ А КАР“ ЕООД е фирмата, която ще извършва зимното поддържане и снегопочистване на пътя до хижа Ком. Сключен е договор с фирмата на основание чл. 101 от ЗОП и Протокол за избор на изпълнител по Глава „Осем“а от ЗОП, утвърден от Кмета на община Берковица за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:  „Зимно подържане и снегопочистване на общински път IV-81029, в участъка от гр.Берковица до х. „Ком” за сезон 2013-2014 г.”, съгласно одобрена техническа спецификация, както и на основание чл. 258 – 269 от Закона за задълженията и договорите и Търговския закон