Актуални Новини

ИЗБРАН Е ДИЗАЙН ЗА ЛОГО НА ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ – СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЕСТНИ ВЛАСТИ И ПОЛИЦИЯТА, НАСОЧЕНО КЪМ УЧИЛИЩАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ“

LOGO_2LOGOВ периода от 05.12.2013 г. – 18.12.2013 г. в община Елбльог, Полша и община Берковица, България се проведе конкурс за избор на лого , което да се превърне в международен символ на проект „Превенция и образование – сътрудничество между местни власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции“, финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот“, дейност Регионални партньорства на секторна програма „Коменски“. В конкурса участваха само предложения изпратени от ученици от училищата, участващи в проекта. Изборът на печелившия дизайн за лого на проекта от българска страна направи комисия към общинска администрация гр. Берковица. Комисията избра за най-добра компютърна графика за лого на проекта работата на Иво Стоилов от Гимназия „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица. След проведен конкурс комисията в община Елбльог избра за най-добра компютърна графика работата на Sandra Szewczyk от Техникума по икономика, гр. Елбльог. Международно жури от двете общини, участващи в проекта класираха с 5 гласа „за“ най-добро лого на проекта работата на Sandra Szewczyk от Техникума по икономика, гр. Елбльог.

 

Този проект е финансиран

с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, дейност Регионални партньорства „Коменски”.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и

от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.