Актуални Новини

ИЗБРАН Е ДИЗАЙН НА ЛОГО ЗА ПРОЕКТ

1ИЗБРАН Е ДИЗАЙН НА ЛОГО по проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“ по Програма Еразъм +.

111В периода от 11ти до 28и януари 2016 г. в община Берковица и община Елбльог, Република Полша се проведе конкурс за избор на дизайн на лого, което да се превърне в международен символ на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. В конкурса участие взеха ученици от Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“ и Второ основно училище „Христо Смирненски“, местни партньори по проекта. По предварително изработени критерии и съобразно условията за участие в конкурса, от предложените компютърни графики, комисията избра проекта за лого, изготвено от ученичката Александра Весиславова Костова от IV клас при Първо ОУ „Никола Вапцаров“. В община Елбльог комисията избра за най-добра компютърна графика проекта на Malgorzate Kazimierska и Alicje Rogoz, ученички при Технически колеж в гр. Елбльог. Международно жури от двете общини, партньори по проекта избраха за официално лого на проекта работата на Malgorzate Kazimierska и Alicje Rogoz от община Елбльог, Република Полша.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.