Актуални Новини

ИЗБЯГВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРИ СЕЗОННА РАБОТА В КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ ЗА БРАНЕ НА ГОРСКИ ПЛОДОВЕ

Гражданите на Европейския съюз могат свободно да берат горски плодове в шведските гори и да ги продават на прекупвачи. Този факт се използва от недобросъвестни посредници, които обещават работа в Швеция, превозват срещу заплащане желаещите да берат боровинки и след това ги изоставят в гората, без да подсигурят трудов договор или връзки с прекупвачи.

Във връзка със стартирането на сезонната работа за бране на горски плодове е важно да се знае, че в Швеция съществуват изисквания всеки работник да притежава здравна застраховка, да разполага със средства за издръжка, както и за завръщане в България в случай на изпадане в трудна ситуация.

Преди заминаване сезонният работник следва да се запознае със съществуващото национално законодателство, регулиращо ползването на земите и условията за пребиваване на чужди граждани, за да не стане лесна жертва на трудова експлоатация.

Рисковите фактори са много. Липсата на предварително подсигурени нормални условия на живот и несигурността по отношение на наличието на плодове и доходи, както и изискването прекупвачите на горски плодове в Швеция да изкупуват плодовете единствено от лицензирани за целта фирми, могат да поставят много български граждани в безизходица, далеч от дома им, без необходимите средства да се приберат.

Агенцията по заетостта препоръчва на българските граждани, които заминават за бране на боровинки в Швеция, да не се доверяват на случайни лица и фирми, които обещават работа там. Списъкът на фирмите-посредници за осигуряване на работа в чужбина може да бъде намерен във всяко бюро по труда, както и на интернет страницата на Агенцията по заетостта. Препоръчваме на заминаващите работници за бране на боровинки да си купят предварително билет за връщане в България, както и да си направят здравна застраховка. Нито една държавна институция не е в състояние да Ви помогне с пари или билет до дома, ако не спечелите парите, които сте очаквали. Въпреки това, заминаващите трябва да вземат със себе си адрес и телефон на българското посолство в страната и, ако попаднат в рискова ситуация, незабавно да се свържат с посолството и местната полиция, за да му бъде оказана помощ.

ВАЖНО!

При временно посещение в Швеция Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) Ви дава достъп до спешна медицинска помощ, предоставяна от държавното здравеопазване. Когато покажете ЕЗОК, ще получите лечение при същите условия и при една и съща цена, както хората, осигурени в тази държава. Вие трябва да заявите издаване на Европейска здравноосигурителна карта в родната си страна.

Ако работите за шведски работодател, имате право на шведско социално осигуряване, най-малко, когато става дума за обезщетения въз основа на труд. В шведската осигурителна система има обезщетения, които са обвързани с работата, като например обезщетения за болест. Има обезщетения, които са базирани на пребиваването. Шведската служба за социално осигуряване взема решения дали едно лице е осигурено в Швеция и има право на обезщетения.

Прочетете повече на страницата на шведския Социално-осигурителен офис www.forsakringskassan.se

Ако сте били командировани в Швеция, като сте наети от агенция за временна заетост в родната си страна, Вие сте осигурени в родната си страна.