Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА НА КОМИСИЯТА, ПОДГОТВИЛА ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА

1455122639_22Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов и зам.-кметът Радослав Найденов взеха участие в извънредна работна среща на комисията, подготвила Областната здравна карта на област Монтана. Председател на комисията е областният управител г-н Ивайло Петров. На срещата присъстваха кметове, директори на болници, лекари, представители от съсловни организации и експерти от здравни институции. Основен акцент в дневния ред на събитието бе обсъждане на параметрите, заложени в публикувания наскоро проект за обсъждане на Национална здравна карта в частта касаеща осигуряването на качествена доболнична и болнична помощ за населението в област Монтана. Всички се обединиха около категоричното становище, че не приемат предложените от Министерството на здравеопазването драстични корекции в броя на хирургичните и терапевтичните легла в болничната помощ и следва да се отстояват първоначално заложените в Областната здравна карта на област Монтана параметри, които са изготвени коректно спрямо методиката и предложени на вниманието на министъра на здравеопазването от 23.11.2015 г. http://oblastmontana.org/

„Тогава постигнахме консенсус по зададени от Министерството на здравеопазването параметри, уточни Петров, и всички го приеха с цената на компромиси. Нашето предложение също предвиждаше определени съкращения за болниците, но не толкова драстични.

Предложението на Министерството на здравеопазването ще доведе до съкращения на лекари и медицинския персонал. Ще се стигне до необратими процеси, след които трудно ще се възстанови здравеопазването в областта. За последните три години 150 лекари са напуснали Монтана. Две от отделенията в общинската болница Берковица ще трябва да свият дейността си дотолкова, че на практика да бъдат закрити. Лечебното заведение няма да получава и субсидия за трудно достъпност, заради промяна в наредбата, според която се увеличава разстоянието от 40 на 60 километра. http://dariknews.bg/