Актуални Новини, Новини

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ В ПЕТЪК

В петък – 4 декември 2015 г. ще се състои извънредна сесия на Общински съвет.

От 16,30 часа с ДНЕВЕН РЕД: Докладна, относно ползване на средства като временен безлихвен заем от набирателната сметка на Община Берковица за възстановяване на средства на ДФЗ по проект № 12(321)00031(3)01 „Пречиствателно съоръжение за питейни води, алпийско водохващане и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Бързия“.

От 16,45 часа с ДНЕВЕН РЕД: Докладна, относно корекция на бюджета на Община Берковица.