АКТУАЛНО

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

IMG_6152Извънредна сесия на Общински съвет – Берковица се проведе в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица. Присъстваха 16 общински съветници.

Дневният ред включваше докладни относно издаване на запис на заповед от Община Берковица в полза на ДФ Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, относно промяна на Решение № 1816 от Протокол № 84/27.09.2019 г., във връзка с Решение № 1296 от Протокол № 65/27.07.2018 г. на Общински съвет – Берковица по отношение на финансовите параметри на дългосрочния общински дълг, относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на Община Берковциа, съгласно чл.52  от ЗДБРБ за 2020 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА, докладна относно създаване на Временна комисия за промени в местната Наредба за управление на общинските пътища и относно представяне за утвърждаване на решение на комисията за избор на кандидат за Управител на „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, Община Берковица.

По предложение на председателя на Общински съвет – Берковица Милован Жан и след проведено гласуване бе прието заседанието да се проведе при закрити врата. Предвид създалата се епидемична обстановка и извънредно положение в Република България в залата не бяха допускани граждани с цел предотвратяване на разпространението на COVID – 19.

Общински съвет – Берковица даде съгласие да бъдат извършени промени в действащата Наредба за управление на общинските пътища (приета с Решение № 192 от Протокол № 11/11.06.2014 г., изм. и доп. с Решение № 235 от Протокол № 13/05.09.2008 г. и изм. и доп. с Решение № 826 от Протокол № 47/26.05.2017 г.) по отношение ограничаване на тонажа на превозвания товар и налагане на строги санкции на нарушителите с цел спиране преминаването на тежка техника към Зона „Ком“, „Хайдушките водопади“ и „Здравченица“. Временната комисия ще бъде съставена от председателите на всички Постоянни комисии на Общински съвет – Берковица, еколога на общината, Атанас Георгиев – Зам.-кмет и Зоя Иванова – юрист.

Подкрепено бе и решението за избор на нов управител на ВиК – Берковица. След проведен конкурс, комисията, сформирана за целта, определи Даниела Захариева за спечелила. Възникнаха въпроси за бъдещето на дружеството и притеснения от присъединяването му към Асоциация ВиК – област Монтана. Кметът Димитранка Каменова увери, че всички решения, свързани с бъдещето на нашето дружество, задължително се одобряват и гласуват от Общинския съвет, включително и цената на водата. ВиК – Берковица е общинска собственост и именно поради тази причина Общинския съвет взема решения за дейността й.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Връчване на приза за европейски етикет и добро управление на Кмата - Димитранка Каменова
Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ КРИСТАЛЕН ПРИЗ И ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО

„Тази награда е признание за добрата екипна работа на администрацията и стимул да надграждаме постигнатото. Независимо от трудните времена, в

ВИЖТЕ ОЩЕ »

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ЛИЧНО ПОЗДРАВИ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕХНИЯ ПРАЗНИК

Клуб на хората с увреждания – Берковица отбеляза подобаващо 3 декември – Международния ден на хората с увреждания „Добре дошли

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛEНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-544 (1) от 02.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.