Община Берковица

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ

11122На основание чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с Искане на Кмета на Община Берковица, свиквам извънредно заседание на 15 септември 2014г. /понеделник/ от 16.30 часа в заседателната зала на Община Берковица, при  

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Докладна, относно даване на съгласие от Общински съвет – Берковица за изготвяне на ПУП за мероприятия по укрепване на брега в отделни участъци от река „Берковска”, град Берковица, във връзка с възстановяване на речното корито вследствие бедствието на 04.09.2014г.