Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ

IMG_2222На основание чл. 28, ал. 2, т. 1  и чл.29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с постъпило  Заявление за напускане от д-р Георги Савков –  управител на „МБАЛ” ЕООД – Берковица, на 26 март 2013 г. се проведе  извънредно заседание на Общински съвет-Берковица. Дневният ред включваше една точка: освобождаване  като  управител на „МБАЛ” ЕООД гр. Берковица – д-р Георги Томов Савков. Присъстваха 14 общински съветника, които единодушно взеха решение за освобождаване управителя на болницата в Берковица и възложиха на кмета да прекрати сключения договор от 28.01.2013 г.  До назначаването на нов управител търговското дружество „МБАЛ-Берковица” ЕООД ще се представлява от избрания прокурист Юлия Веселинова.

 

 

 

 

Вашият коментар