Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

IMG_3780Днес, 8 януари се проведоха четири извънредни заседания на ОбС-Берковица. Присъстваха 20 съветника.  Всяко заседание имаше по една точка в дневния ред, съдържаща докладна, относно кандидатстване с проектни предложения на Община Берковица, Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ и  Народно Читалище „Иван Вазов – 1872“. Съветниците единодушно приеха следните докладни:

  • Докладна, относно участие на Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Берковица в проект „Спортът е здраве, здравето е живот за младите хора и в България, и в Сърбия” по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, приоритетна ос 2. Младежи, специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи в партньорство с училище от град Пирот, Република Сърбия; НПО от град Ниш, Република Сърбия и НПО „Рома – Берк”, град Берковица.
  • Докладна, относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение: “Разработване и туристическа промоция на устойчива интегрирана трансгранична мрежа от образователни екологични пътеки в Стара планина (“Мрежа от образователни екологични пътеки в Стара планина”), за финансиране по Програма „Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.”
  • Докладна, относно кандидатстване на Народно Читалище „Иван Вазов – 1872“ гр. Берковица с проектно предложение “Младежко динамично сътрудничество чрез културни полезни взаимодействия“ („Youth dynamic cooperation through new cultural synergies“), за финансиране по Програма „Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.”
  • Докладна, относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение: „Музикални и кулинарни традиции на Балканите – МК Джаз“ по Програмата за сътрудничество по ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 г.