Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-БЕРКОВИЦА

На 18 януари 2019 г. от 16:30 часа в Заседателната зала на общинска администрация се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Берковица. Дневният ред на заседанието включваше една точка. Присъстваха 12 общински съветници, които разгледаха и приеха докладна, относно удължаване срока на запис на заповед по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4.

На 25 януари 2019 г. от 13:00 предстои провеждането на редовно заседание на ОБС-Берковица при следния дневен ред:

1.Обсъждане и приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година.

2.Приемане на Културния и спортен календар на община Берковица  за 2019 година.

3.Докладни записки

4.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.