Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

IMG_1863На 3 септември 2018 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе извънредно заседание на Общински съвет. Присъстваха 12 съветници. Разгледани и приети бяха пет докладни,  относно отмяна на Решение № 1276 от Протокол №65/27.07.2018 г. на Общински съвет – Берковица; замяна на лихвения индекс СОФИБОР с нов лихвен индекс; упълномощаване на кмета на община Берковица за издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство – Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 година; и утвърждаване на самостоятелни паралелки с изключение от IMG_1866минималния брой на учениците от I до XII клас за учебната 2018/2019 година в община Берковица. Чрез тайно гласуване на основание чл. 5 и във връзка с чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за символика и отличия на Община Берковица, Общински съвет – Берковица удостои с наградата Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2018 година:

– Кристиян Иванов Стоянов

– Цветана Петкова Трендафилова

Комисия по избора с председател Валентин Върбанов и членове д-р Иван Иванов и г-жа Емилия Григорова проведе тайното гласуване.