Актуални Новини, Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕРКОВИЦА

IMG_5568На 14.01.2020 г. в заседателната зала на ОбА- Берковица се проведе извънредна сесия на Общински съвет- Берковица . Присъстваха 17 общински съветници. Беше разгледана и единодушно приета включената в дневния ред докладна записка относно удължаване срока на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за реализация на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно читалище „Иван Вазов 1872“ – гр.Берковица, финансиран от ОП “Региони в растеж“. На сесията бе разгледана и приета допълнително внесена докладна във връзка с безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за настоящия зимен отоплителен сезон 2019 – 2020 г.

Заседанието бе излъчвано на живо и запис от проведената сесия можете да видите ТУК