Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

IMG_6791На 20 февруари 2017 г. се проведе извънредно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 18 общински съветници. Поради служебен отпуск на председателя на ОбС д-р Илиян Тимчев, който е кандидат за народен представител, заседанието се председателстваше от Евгени Иванов. Той ще изпълнява функциите на председател от 20 февруари 2017 г. до обявяване на резултатите от изборите.Сесията се проведе при следния дневен ред:

1.Докладна, относно разсрочване на публични задължения на Община Берковица.

2.Докладна, относно предоставяне за безвъзмездно ползване и управление на част от имот, частна общинска собственост.

Единодушно съветниците приеха и двете извънредни докладни.