Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 7 април 2017 г. от 16:30 часа в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе извънредно заседание на Общински съвет.  Дневният ред  включваше  докладна, относно избор на комисия за попълване на квотата на съдебните заседатели в Районен съд – Берковица и докладна, относно покана за партньорство по проект Пътешествие“ Съвместни ресурси и инициативи, посветени на околната среда на град Банеаса“, Румъния за набиране на проектни предложения.  Присъстваха  13 общински съветници, които единодушно гласуваха и решиха комисията за попълване квотата на съдебните заседатели да бъде в състав:

  1. Валентин Върбанов – председател
  2. Инж. Ваня Каменова – член
  3. Емилия Григорова – член
  4. Цецка Бисерова – член
  5. Георги Евгениев – член

Местния парламент прие и докладната за съгласие за партньорство по трансграничен проект с Румъния.