Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА НСОРБ

По инициатива на заместник – председателя на УС на НСОРБ г-жа Димитранка Каменова и съгласувано с председателя, на 19 февруари 2014 г. в столицата ще се проведе извънредно заседание на сдружението. Съгласно постъпилото предложение от кмета на община Берковица Димитранка Каменова, заседанието ще се проведе с дневен ред и единствена точка:

  1. Критерии и начини на разпределение на ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ – докладва Тодор Попов – председател на УС, кмет на община Пазарджик.