Актуални Новини, Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕ ДНЕС ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

DSC05198Общински съвет – Берковица проведе днес, 19 март 2021 година, извънредно заседание. Общинските съветници приеха единствената точка от дневния ред – Докладна относно гарантиране от Община Берковица на краткосрочен дълг по инвестиционен кредит на Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ –  Берковица с цел реализация на проект по Програма за развитие на селските райони „Повишаване качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Иван Вазов – 1872“, град Берковица, финансиран по договор № 12/07/2/0/00866/10.10.2017 година.

Общинските съветници единодушно решиха Община Берковица да сключи договор за поръчителство, с който да се обезпечи Инвестиционен банков кредит, сключен между  Народно читалище „Иван Вазов 1872“ – гр. Берковица и Пощенска Банка АД, по силата на който да гарантира в качеството си на поръчител  краткосрочен  дълг с цел реализацията на проект „Повишаване  качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за Народно читалище „Иван Вазов – 1872“, град Берковица, изпълняван от Народно читалище „Иван Вазов 1872“ – гр. Берковица, както и да предостави временна финансова помощ – безлихвен заем на Народно читалище „Иван Вазов 1872“ – гр. Берковица, за разплащане на дейностите по проект  „Повишаване  качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ – Берковица  по  Договор № 12/07/2/0/00866/10.10.2017 г. в размер до 45 000 лв. за срока до верифициране и изплащане на безвъзмездната финансова помощ от ДФЗ по договора.