Новини

ИЗВЪНРЕДНО РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ В БЕРКОВИЦА

Във връзка със Заповед N РД-16-147/10.02.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, писмо изх. N ФСС-033/10.02.2012 г. на управителя на предприятие “Язовири и каскади” към НЕК ЕАД и продължаващата тежка метеорологична обстановка с цел предприемане на спешни мерки за намаляване на риска и неблагоприятните последици при управлението на водностопанските системи и съоражения, язовири и хидротехнически съоражения, намиращи се на територията на Област Монтана на 15.02. 2012 г. в Община Берковица ще се проведе извънредно работно съвещание на Областния управител с участието на представители на предприятие “Язовири и каскади” – клон Мизия, Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” Монтана, кметове , кметства и кметски наместници и ползватели на водностопански обекти.
Съвещанието за Общините Берковица и Вършец ще бъде на 15.02.2012 г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация Берковица.

Вашият коментар