Актуални Новини, Община Берковица

ИЗВЪНРЕДНО РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ

В заседателната зала на Общинска администрация Берковица се проведе работно заседание  с кметове и представители на кметствата на общините Берковица и Вършец, ползватели на водностопански обекти, с участието на представители на Областна администрация Монтана, представители на предприятие „Язовири и каскади” клон Мизия и „Пожарна безопасност и защита на населението” Монтана. На съвещанието се обсъдиха  състоянието на водоемите и съоръженията на територията на двете общини и предприемане на превантивни мерки за недопускане на наводнения и вредни въздействия на водите при евентуално бързо затопляне, снеготопене, обилни валежи и рязко повишаване нивото на реките в областта.На срещата участие взе и инж. Ивайло Андреев от предприятие „Язовири и каскади”, които осъществяват технически контрол на  язовирни стени, водохващания и речни корита. Стана ясно, че на територията на монтанска област се извършва оглед на потенциално опасните язовири, на специалисти от областта и експерта от „Язовири и каскади”, за да се установи надеждността при експлоатация на хидротехническите съоръжения. Става дума за  потенциално опасни язовири в общините, визирани през 2011 година по време на проверките. Срещата бе с цел вземане на превантивни мерки и недопускане на тежки бедствени ситуации. По време на заседанието стана ясно, че част от направените предписания от областната комисия, след проверките през ноември 2011г. не са изпълнени. Инж. Андреев подчерта, че тази година пълноводието ще е сериозно и всички трябва да са подготвени. За целта едно от основните предписания към ползвателите на водоемите е налалянето на 50 % обема им, което ще е гаранция за преминаване на високи води без допускане на аварии. Общините ще получат необходимите указания и правила за безопасност на населението. Превантивните мерки ще започнат да се изпълняват незабавно от общините.

Вашият коментар