Актуални Новини

ИЗГОТВЕНИ СА ПРОЕКТИ ЗА НОВИ МОСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЙОНЧОВИ ХАНОВЕ И СРЕДЕН МОСТ

С писмо до кмета на Община Берковица, народният представител инж. Петър Якимов изяснява на какъв етап е решаването на проблема с двата моста по пътя Берковица – Монтана. От написаното става ясно, че в края на миналото 41 Народно събрание в качеството си на народен представител от 12 МИР – Монтана той е настоявал пред компетентните органи да се търсят варианти, при които двата моста – „Йончови ханове“ и „Среден мост“ да станат двупосочни или да се построят нови мостови съоръжения за преминаване на автомобили и хора, като за целта бяха проведени редица срещи и поети ангажименти.

В началото на сегашното 42 Народно събрание инж. Петър Якимов се е срещнал с Председателя на Управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура, който е отговорил, че е работено по въпроса и предстои разглеждането му на Управителен съвет на АПИ. По късно с Решение 2.1 от 18.10.2013г. на УС на АПИ приема предложението за построяване на два нови двупосочни моста и възлага на изпълнителя на изготви проекта. На 9 юли 2014 г. ТИС на АПИ е приел Проект „България – Транзитни пътища V“ Лот 18, Участък 5 – Път II – 81 от км 79+900 до км 86+298,51“ „Йончови ханове – Благово“ , технически проект за нови мостови съоръжения при км 80+128 и км 83+569. Предстои внасянето на проектите за новите мостови съоръжения при главния архитект на Община Берковица за издаване на Разрешително за строеж и изпълнителя да започне работа.

 ПИСМО