Актуални Новини

ИЗГРАЖДАНЕ НА МИНЕРАЛЕН ВОДОПРОВОД И СКИ-ПИСТА СА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2015 ГОДИНА

Продължава работата на общинското ръководство по изграждане на минерален водопровод от Бързия до Берковица и удължаване на ски-пистата в зона Ком. Тромави държавни процедури бавят работата по водопровода. Готов е проектът за трасе на 8 километровия минерален водопровод, но в момента парцеларния план се съгласува в Министерството на земеделието и храните.

Текат процедурите по отчуждаване на земите и до края на месец август се очаква да започне работа по изграждането му от инвеститорът, който е закупил минералната баня и е изградил спа комплекса под басейн „Св. Георги Победоносец“. Преотреждане на два имота от държавна в общинска собственост в зона Ком чака Община Берковица, за да удължи ски-пистата. Липсата на комуникация между община и министерство назад в годините е забавило работата. Кметът Димитранка Каменова проведе множество срещи през 2014 година с министри и зам.-министри и от м. юли 2014 година е одобрена процедурата за предоставянето на двата имота на общината. Сега се чака Постановление на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне на имотите. В общината се процедира парцеларно-устройствен план на пътя до хижа „Ком“, който предвижда разширение на пътното платно на 5,5 м. Сегашният 16 км път от града до хижа „Ком” е тесен и през зимата затруднява придвижващите се към зоната. В момента се готвят апликационни форми за кандидатстване по отворената програма ТГС България-Румъния за частично финансиране на пътя към зона Ком.