Актуални Новини, Новини

ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЗАБРАНАТА ЗА КОСЕНЕ НА ТРЕВА, АКО ПЛОЩИТЕ СА В ЗОНИ от Натура 2000

Лого - Община Берковица

С допълнението на заповед от 22 юли 2022 г. на министъра на земеделието д-р Иван Иванов, за площите в защитени зони Натура 2000 се предвижда изключение от въведената забрана земеделските стопани да не извършват косене на тревата.
Поради тази причина в предложеното допълнение на заповедта за площите по Натура 2000 е предвидена възможност за косенето на трева, но само при условие, че се спазват препоръките, предвидени в заповедите на министъра на околната среда и водите косенето да се извършва ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост.