Актуални Новини

ИЗКОПАН Е ПЪРВИЯТ КИЛОМЕТЪР ОТ ТРАСЕТО НА МИНЕРАЛНИЯ ВОДОПРОВОД

Продължава изпълнението на строително-монтажните работи на минералния водопровод. От откриването на строителната площадка на обекта, което се състоя на 11 април 2018 год, до момента са извършени всички необходими мероприятия по маркиране и отстраняване на дърветата по пътя на водопровода. Изкопан е и първият километър от трасето – от границата на землищата на Берковица и с. Бързия в посока минералната баня в с. Бързия.

На обекта са разположени две строителни бригади. Първата група от вчера, 09 май 2018 год., е започнала лепенето и полагането на тръбите на 1–вия километър. Вторият екип в момента извършва трасирането на подземните комуникации по пътя на водопровода в гр. Берковица.