Актуални Новини

ИЗКЪРПВАНЕ НА ДУПКИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_1610Зпочна изкърпване и текущ ремонт на улици в община Берковица за 2018 г. Ремонтът  се реализира със собствени средства на Община Берковица и е на стойност 67 000 лв  с ДДС. Фирмата изпълнител  е “ Пътинженеринг-М“ АД гр. Монтана. До момента са изкърпени улиците: ул. „Иван Вазов“, ул. „Грамада“, улиците в района на Второ ОУ „Христо Смирненски“, улиците в района на Трето ОУ „Иван Вазов“. В момента се работи на ул. „Здравченица“ и ул. „Проф. Петко Наумов“. Ще бъдат изкърпени и улиците: ул. „Еделвайс“, ул. „П. Парчевич“, ул. „Бдин“, ул. „Поручик Грозданов“, ол. „Свобода“, ул. „Г. С. Раковски“, „Проф. Петко Наумов“, ул. „Пиротска“, ж.к „Заряница“ при бл. 6, ул. „Калето“, ул. „Елин Пелин“, ул. „А. Кюркчиев“, ул. „Ком“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Шабовица“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Опълченска“, пл. „Сарая“ . Предстои сключване на договор с фирма изпълнител за изкърпване IMG_1580на дупки по улиците в южната част на града.

След като приключат дейностите по изкърпване в града се предвижда изкърпване на дупки по основните улици в селата Бързия, Замфирово и Боровци. Така Община Берковица ще успее да покрие участъците с най-сериозни проблеми.

Общината има спечелен проект за рехабилитация и реконструкция на улици на стойност 2 214 596, 34 с ДДС. Общо по проекта ще се рехабилитират и реконструират 3404 л.м. от общинската улична мрежа, представляващи 21 855 кв. м. площ, както и 3085 кв. м тротоари.

Улиците, които ще бъдат ремонтирани в град Берковица, са: ул. „Тузлата“, ул. „Здравец“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Кестенярска“,  ул. „Даме Груев“, ул. „Заряница“, ул. „Тимок“, ул. „Мусала“. На територията на село Бързия ще се ремонтират  ул. „Артец“ и ул. „Ком“.

Община Берковица има и спечелен проект за рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на стойност 6 997 927, 73.

Път с. Гаганица – с. Черешовица;

–           Път гр. Берковица – с. Котеновци – до разклона за язовира;

–           Път гр. Берковица – хижа „Ком“  – в отсечка  ул. „Бук“;

–           Път с. Бързия – с. Ягодово;

–           Път разклон с. Замфирово – с. Боровци – разклон с. Гаганица;

 

–           Път с. Слатина – с. Черкаски;

Общо по проекта ще се рехабилитират и цялостно преасфалтират 14,4 км. от общинската пътна мрежа, 71 893 кв. м площ и 10 010 кв. м тротоари в населените места.