Актуални Новини

ИЗЛОЖБА НА „ИСТОРИЧЕСКОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА С. ГАГАНИЦА“

IMG_5073На 10 юни 2016 г. в село Гаганица бе открита снимкова изложба на „Историческото и културно наследство на с. Гаганица“. Уредник на изложбата e Лидия Евлогиева, секретар на НЧ „Съгласие-1898“ – Гаганица. Официален гост на събитието бе зам.-кметът Радослав Найденов, който откри изложбата. Показаните материали в нея проследяват живите човешки съкровища на селото, къщи-паметници на културата, археологическите места за ценни разкопки, оброци, народни празници и обичаи, IMG_5082листопада от театрални спомени, исторически данни и преписи и книги на Димитър Гергов. Акцент на изложбата са снимките на специалните къщи, начечени „Гаганишки“, строени през епохата на Възраждането и различни от всички други, строени в целия район. Г-жа Лидия Евлогиева е да пише и летопис за НЧ „Съгласие-1898“ – Гаганица, който смята да завърши в края на годината. IMG_5092Всяка от 200-те снимки бе придружена и от емоционалния разказ на г-жа Евлогиева. Особено голям интерес представляваше и изготвения от нея кът с народни облекла и предмети от бита, старателно събирани от селото.