Актуални Новини

ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИ ОТ БЕРКОВИЦА

10 художници от Берковица показаха свои творби в Градска художествена галерия „Отец Паисий“: живопис, приложно изкуство и дърворезба. Изложбата бе открита от инж. Юлиян Иванов-председател на ОбС Берковица. Той поздрави авторите за тяхната изява. Повечето от тях вече са утвърдени берковски имена.

Христо Михайлов, Найден Кирилов, Валентин Герасимов, Георги Панов, Ивайло Пешков, Румен Първанов, Валентин Пешков, Крум Георгиев, Илия Костов и Любомир Тодоров, всеки със своята душевност, естетика и личен почерк се обединиха в идеята да представят културното богатство и разнообразие на Берковица в областта на изобразителното изкуство и дърворезбата. Изложбата включваше 31 творби, сред които Циганска сватба на Георги Панов, „Портрет на Милан Миланов“, „Пейзаж“ и „Букет“ на Румен Първанов, „Краят на зимата“ и „Зад завесите“ на Христо Михайлов и „Берачки“ и „Черква“ на Ивайло Пешков и др. Голям интерес предизвика и фрагмента от иконостас на Найден Кирилов и иконите на Христо Михайлов.

IMG_8526