Актуални Новини, Новини

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ

Изменения в нормативните изисквания за регистрация на животновъден обект за отглеждане на животни, в т.ч. и свине в лично стопанство (заден двор) във връзка с промените в закона за ветеринарномедицинската дейност и наредба № 44 „ за ветеринарните изисквания към животновъдните обекти” на МЗХГ.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖО-промени ЗВМД и Нар. 44