Актуални Новини

ИЗНЕСЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ В МОНТАНА

11122В град Монтана  ще стартира  Център за изнесено обучение към  ВСУ„Черноризец Храбър”. Условието е да има най-малко 12 студенти, според подписаното споразумение между Областна администрация Монтана и Варненския свободен университет по двете магистърски програми „Дигитален маркетинг и уеб дизайн” и „Управление на международни бизнес проекти”. От  месец  март желаещите могат да се запишат за магистратура, а от есента и за бакалавърски специалности. За новата учебна година центърът за изнесено обучение в Монтана предлага четири бакалавърски специалности.

За бакалавърска степен, задочна форма ще бъде от есента –  професионално направление “Администрация и управления”- два профила-  “Международен бизнес мениджмънт” и “Мениджмънт на туризма”. Профил направление “Информатика и компютърни науки”- профилът ще бъде “Информатика и компютърни науки”, професионално направление “Архитектура, строителство и геодезия”- профилът е “Строителство на сгради и съоръжения”, професионално направление “Изобразително изкуство”- профилът- “Мода и мениджмънт в модата”.”

Областната управа в Монтана е направила проучване сред завършващите 11 и 12 клас, за да разбере имат ли желание да продължат висшето си обучение в родния град. От 1032-ма ученици положителен отговор са дали 959. Първият кандидат-студентски тест за Варненския свободен университет ще се проведе на 25 и 26 февруари в гимназията по строителство и геодезия в Монтана. Таксата за участие е 45 лева. Семестриалната такса за обучение в университета е 980 лева задочно и 1080 лева дистанционно обучение .
Най-голямото предимство на центъра в Монтана ще е възможността студентите да спестяват всички разходи за издръжка и пътувания.