Актуални Новини

ИЗПИТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕД ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

1 На 08.06.2017 г. в спортната зала в гр. Берковица се проведе изпит за 2управление на велосипед и пътна безопасност, организиран във връзка с проведено обучение по проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към 20170608_141835-200x113училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм +, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. В предвидените дейности по проекта е обучение на ученици от Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Второ основно училище „Христо Смирненски“ по управление на велосипед и пътна безопасност.
20170608_143346-200x113Изпитът по управление на велосипед се проведе от г-жа Цветана Петкова – лектор и треньор по колоездене. Всички ученици преминаха успешно изпита и получиха сертификат за успешно преминало обучение по управление на велосипед и пътна безопасност. На мероприятието присъстваха Паулина Харалампиева – ръководител на проекта, Анелия Якимова – финансов мениджър на проекта, Георги Иванов – началник група „ОП“ към Районно управление на МВР Берковица и учители.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.