Актуални Новини

ИЗПЛАЩАТ СЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СИК – БЕРКОВИЦА

Възнагражденията за участие в провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България за членове на СИК-ве ще започне от 29 май 2014 г. Хонорарите ще се изплащат в сградата на Общинска администрация- Берковица За получаване на възнагражденията на членовете на СИК е необходимо да представят лична карта и удостоверение, издадено от РИК – Монтана.