Актуални Новини

ИЗПУСКАТ ИЗРАВНИТЕЛ „ПЕТРОХАН” ЗАРАДИ ПРОФИЛАКТИКА

На 9 октомври 2017 г. стартира отварянето на основния изпускател на басейна на изравнител „Петрохан“., съобщават с писмо до кмета инж. Милчо Доцов с вх. № РК-70-00-603/ 12.09.2017 г. от Предприятие „Язовири и каскади“, язовирен район „Петрохан“. Профилактиката е съгласно утвърдена „Програма за технически контрол на дневните изравнители на каскада „Петрохан“. Използва се периода на есенното маловодие, за да се направи оглед, оценка на състоянието на защитната геомембрана по откосите и дъното на изравнителя и при необходимост извършване на частични ремонти.

Водните маси в изравнителя предварително ще се преработят енергийно до неизползваем обем от 10 000 куб.м. Този обем ще бъде източен с дебит 0,560 куб.м/сек., без допускане на висока вълна по поречието на река Бързия, съобщават още от предприятието. Ще се предприемат всички технически и организационни мерки за опазване на водата в река Бързия от наноси.

Ремонтно-възстановителните работи ще продължат 2 седмици. На 20.10.2017 г. до края на работния ден (16:00 часа) ще се възстанови нормалното експлоатационно състояние на изравнител „Петрохан“.